KARIBU kwa www.attentejc2030.com

Yesu anakuja upesi!!!!!!! Pata habari hapa

ushahidi wa kibiblia wa kurudi kwake hivi karibuni

sommaire

MWANGA GIZANIL

... ni dini ya kweli pekee inayoongoza kwenye uzima wa milele …

                      Soma na upakue

Lugha zote za tovuti


languages swahili2

« Jitayarishe kukutana na Mungu wako »     Biblia - Amosi 4:12